social.fundaciofr.org

 • Atenció de primera infància a l’ escoleta "Pere Oliver i Domenge" de Felanitx

  Atenció de primera infància a l’ escoleta "Pere Oliver i Domenge" de Felanitx

  El servei a l’ atenció a la primera infància consisteix en l’ estada d’ infants de 1 a 3 anys així com l’ atenció educativa apropiada als infants d’ aquesta edat. A més del servei del servei en règim d’ escolarització, s’ ofereixen serveis destinats a enfortir les capacitats educatives de les famílies des d’una concepció positiva respecte de l’ educació durant els primers anys de vida, difusió de coneixements i competències educatives, promoció de la cultura d’ infància i socialització inicial dels infants. Per desenvolupar aquestes capacitats, el servei inclou tallers en diferents matèries per facilitar els vincles afectius del nadó amb els seus pares, tallers en família on es comparteix periòdicament per mitjà de jocs i converses els sabers d’ altres cultures familiars i, sense oblidar, la importància dels tallers de pares i mares espais de reflexió i tertúlia en què les famílies tenen l’ oportunitat de documentar-se sobre temes del seu interès referent a l’ educació dels seus infants.

   

  Contracte per:


  Lloc de realització: Felanitx
  Durada: Setembre de 2016 fins l'actualitat
 • Atenció de primera infància a l’Escoleta “Ses Alzinetes” de Puigpunyent

  Escoleta Municipal "Ses Alzinetes" de Puigpunyent

  El servei a l’ atenció a la primera infància consisteix en l’ estada d’ infants de 1 a 3 anys així com l’ atenció educativa apropiada als infants d’ aquesta edat. A més del servei del servei en règim d’ escolarització, s’ ofereixen serveis destinats a enfortir les capacitats educatives de les famílies des d’una concepció positiva respecte de l’ educació durant els primers anys de vida, difusió de coneixements i competències educatives, promoció de la cultura d’ infància i socialització inicial dels infants.

  Les relacions i interaccions amb adults i altres infants són una primera passa per introduir als nins a les relacions socials i anar fomentant la seva socialització, el suport dels mestres i dels seus companys fa que vagin descobrint el seu entorn, el seu idioma i les diferències culturals que l’envolten, tot això fa que els infants millorin les seves competències cognitives, socials i afectives.

   

  Contracte per:


  Lloc de realització: Puigpunyent
  Durada: Setembre de 2016 fins l'actualitat
 • Casal d’associacions d’Immigrants i ONGD

  Casal d’ associacions d’Immigrants i ONGD

  L’ organització de les activitats que desenvolupa el Casal d’ Associacions d’ immigrants i ONGD, del qual és titular la Conselleria de Presidència de l’ Administració de les Illes Balears, és desenvolupen diverses activitats destinades a les persones immigrades residents a les Illes Balears, entitats socials (ONGD) i consolats itinerants on es poden trobar espais de trobada, realització d’ activitats de sensibilització i educació, donar informació sobre els informes d’ esforç d’ integració i escolarització, préstec de recursos audiovisuals i de processament de la informació.

  Integrants


  Silvia Arenas

  Encarna Arcos

  Contracte per:


  Lloc de realització:Palma
  Durada:Juny 2013 fins l'actualitat
 • INSERLAB 2015: Inserció Laboral per Persones amb Discapacitats

  INSERLAB 2015: Inserció Laboral per Persones amb Discapacitats

  És un projecte de la Fundació per a la formació i la recerca, amb la col•laboració de L’Obra Social / Fundació Bancària “la Caixa”, amb la finalitat de dur a terme tot un seguit d’accions per afavorir la inserció laboral dels discapacitats.

  El present projecte vol impulsar un procés de canvi i d’innovació constant pel que fa als processos d'acompanyament professional en l'ocupació. Es té en compte el model de competències amb la doble perspectiva d' entendre aquest procés mitjançant, per una part proporcionar una ajuda individual, personalitzada i integral adreçat a construir un projecte personal i professional als destinataris amb dispacitats i per altra part aportar l' acompanyament d'un professional per arribar a aconseguir la incorporació en el mercat de treball ordinari de manera regular i de qualitat.


  Lloc de realització: Seminari Nou - Palma
  Durada: Novembre de 2015 fins l'actualitat
 • Programes formatius, d’ inserció social i laboral a persones beneficiàries de la renda mínima (RMI)

  Programes formatius, d’ inserció social i laboral a persones beneficiàries de la renda mínima (RMI)

  Programa formatiu, en el que hi ha gran part dels usuaris que són joves, on es capaciten per obtenir una Renda Mínima d’Inserció.

  La programació formativa que l’ IMAS destina per prevenir les situacions més greus de pobresa i exclusió a la població de tota l’ illa de Mallorca mitjançant la consolidació dels eixos d’ intervenció sobre RMI i complementar el Pla d’ inserció sociolaboral a través de programes formatius específics estructurats en diferents itineraris. La Fundació realitza aquest servei de formació en activitats de la família professional d’ hostaleria i turisme, comerç i d’ inserció social i prelaboral per a majors de 25 anys perceptors o beneficiaris de la renda mínima d’ inserció per a usuaris en situació de vulnerabilitat sociolaboral. A més, és té en compte actuacions d’ informació, orientació, habilitats bàsiques, formació ocupacional, acompanyament laboral i possibilitat de pràctiques per assolir el coneixements de la formació.

  Integrants


  Mª Antònia Segui

  Contracte per:


  Lloc de realització:Palma
  Durada: Des de Gener de 2013.
 • Servei d'orientació laboral per a persones amb discapacitat

  Servei d'orientació laboral per a persones amb discapacitat

  El present programa s’emmarca en la línia del SOIB d’impulsar un procés de canvi i d’innovació constant pel que fa als processos d’acompanyament professional en l’ocupació. S’ entenen per processos d’ inserció per a la ocupació de col•lectius vulnerables el projecte d’ ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant l’ acompanyament constituint un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l’ objectiu final d’ incorporar-se al mercat de treball de forma regular. Aquesta visió tracta d’integrar les necessitats personals amb les exigències socials i la Fundació es dedica a atendre a persones amb discapacitat i dificultats especials d’ inserció laboral, fomentant accions que impulsin la integració d’ aquests col•lectius al món laboral de manera regular i de qualitat, per donar resposta a un problema d’ interès públic emmarcada en la realitat social actual.

  Integrants:


  Equip Inserció Laboral

  Subvenció otorgada per:


  Lloc de realització: Palma
  Durada: Gener de 2011 fins a l’Actualitat
   
 • Servei d'orientació laboral per a persones amb discapacitat

  Servei d'orientació laboral per a persones amb discapacitat

  El present programa s’emmarca en la línia del SOIB d’impulsar un procés de canvi i d’innovació constant pel que fa als processos d’acompanyament professional en l’ocupació. S’ entenen per processos d’ inserció per a la ocupació de col•lectius vulnerables el projecte d’ ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant l’ acompanyament constituint un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l’ objectiu final d’ incorporar-se al mercat de treball de forma regular. Aquesta visió tracta d’integrar les necessitats personals amb les exigències socials i la Fundació es dedica a atendre a persones amb alguna discapacitat (física, sensorial, etc.) i amb dificultats especials d'inserció laboral, fomentant accions que impulsin la integració d’ aquests col•lectius al món laboral de manera regular i de qualitat, per donar resposta a un problema d’ interès públic emmarcada en la realitat social actual.

   

  Subvenció otorgada per:


  Lloc de realització: Palma
  Durada: des de Juny 2017 fins a Desembre 2018
   
 • Servei de les activitats de la Biblioteca Municipal de Son Cladera

  Servei de les activitats de la Biblioteca Municipal de Son Cladera

  El servei de les activitats derivades del funcionament de la Biblioteca Municipal de Son Cladera inclou les funciones d’ atenció al públic, gestió del servei de lectura en sala, de préstec i d’ ordenació del fons bibliogràfic. A més, de forma regular es desenvolupen tallers i activitats per fomentar la lectura entre infants, joves i adultes en consonància del pla de dinamització cultural de la biblioteca.

  Contracte per:


  Lloc de realització: Son Cladera, Palma
  Durada:Setembre a Desembre de 2014
 • Servei d’Atenció al Ciudadà Estranger (SACE) a Andratx

  Servei d’Aatenció al Ciudadà Estranger (SACE) a Andratx

  Servei de intèrprets amb llengües estrangeres per atendre a la població resident o no resident i proporcionarles la informació requerida referent als serveis propis de l’ajuntament i del Municipi.

  El servei d’atenció al ciutadà estranger de l’Ajuntament d’Andratx (SACE) ofereix un servei per atendre al públic estranger resident o no al Municipi en els idiomes anglès i alemany i atén personalment a la ciutadania estrangera facilitant-los les gestions que necessitin realitzar dins les dependències municipals. La Fundació per a la formació i la recerca ha dotat el citat servei amb un professional encarregat d’atendre el servei en anglès i alemany.

  Integrant


  Carlos Cordero

  Contracte per:


  Lloc de realització:Ajuntament d’Andratx.
  Durada: Des de març de 2016.
 • Servei d’Atenció al Ciudadà Estranger (SACE) de Calvià

  Servei d’Aatenció al Ciudadà Estranger (SACE) a Calvià

  Servei de intèrprets amb llengües estrangeres per atendre a la població resident o no resident i proporcionarles la informació requerida referent als serveis propis de l’ajuntament i del Municipi.

  El servei d’atenció al ciutadà estranger de l’Ajuntament d’Andratx (SACE) ofereix un servei per atendre al públic estranger resident o no al Municipi en els idiomes anglès i alemany i atén personalment a la ciutadania estrangera facilitant-los les gestions que necessitin realitzar dins les dependències municipals. La Fundació per a la formació i la recerca ha dotat el citat servei amb un professional encarregat d’atendre el servei en anglès i alemany.

     Contracte per:


  Lloc de realització:Ajuntament d’Calvià.
  Durada: Des d'Agost de 2015.
 • Servei d’Atenció al Turista Estranger (SATE) a Magaluf i Peguera

  Servei d’Atenció al Turista Estranger (SATE) a Magaluf i Peguera

  Servei de intèrprets amb llengües estrangeres que volen fer qualque denúncia o han de declarar a les dependències de la Guàrdia Civil.

  El servei d’atenció al turista estranger (SATE) ofereix un servei per atendre al públic estranger resident o no als Municipis en els idiomes anglès i alemany i atén personalment a la ciutadania estrangera facilitant-los les gestions que necessitin realitzar dins les dependències municipals. La Fundació per a la formació i la recerca ha dotat el citat servei amb un professional encarregat d’atendre el servei en anglès i alemany per diverses víes: telefònicament, per correo electrònic o per telèfon. El servei d'atenció al turista estranger (SATE) de Magaluf i Peguera tindrà lloc a les instal·lacions de la Guardia Civil dels Municipis.  Contracte per:


  Lloc de realització:Ajuntament d’Calvià.
  Durada: Des de juny de 2016.
 • Servei d’Intervenció Socioeducativa de Bunyola

  Servei d’Intervenció Socioeducativa de Bunyola

  L’educador/ora social actua amb infants i joves d’entre 3 i 18 anys aproximadament, que es troben en situació de dificultat i que sovint

  La prestació de serveis d’ intervenció socioeducativa no residencials per a infants i joves és una funció adscrita als serveis socials comunitaris bàsics de l’ Ajuntament de Bunyola. L’ objecte principal del servei és la prevenció i/o reducció de les situacions d’ exclusió social com la intervenció socioeducativa sobre situacions de risc d’ exclusió social, amb la finalitat de potenciar la inserció a nivell social, educatiu, formatiu, de temps lliure, laboral, etc. d’ infants i joves, juntament amb les seves famílies, que es trobin en situació de risc social i/o dificultats socials residents a Inca. Les intervencions de les educadores socials poden ser als centres educatius, als domicilis de les persones beneficiàries i/o altres llocs específics d’ acords amb les activitats a realitzar: carrer, places, locals municipals, entitats d’ oci i temps lliure.

   

   

  Contracte per:


  Lloc de realització: Bunyola.
  Durada:Des de setembre de 2016.
 • Servei Socioeducatiu amb Infants i Joves de Sa Coma

  Serveis d'Educació Social per tasques socioeducatives amb Infants i Joves a la unitat de Treball Social de Sa Coma

   

  L'objectiu d'aquesta iniciativa és donar una atenció individualitzada, grupal i comunitària dirigida als infants i joves a la zona costanera de Sa Coma juntament amb les seves famílies, que es trobin en situació d’exclusió social i amb dificultats socials.

   

  Esteim fent feina intensament per a la detecció i prevenció de situacions de risc o d’exclusió social, orientant i assessorant als menors en risc:

  • Analitzam, planificam i avaluam l’entorn i les intervencions per part del servei.
  • Elaboram i feim el seguiment de projectes de prevenció, promoció social o intervenció comunitària en el seu àmbit geogràfic, concretament Sa Coma.
  • Ens coordinam amb la resta de professionals del servei per poder establir criteris i estratègies d’intervenció d’una forma global i consensuada.
  • Organitzam i administram les nostres intervencions conjuntament amb el recursos del Municipi i organitzam activitats educatives pels joves i infants.
   Afavorint una integració dels joves al seu entorn social, familiar i comunitària.

   

   

  Contracte per:


  Lloc de realització: Sant Llorenç de's Cardassar, Sa Coma
  Durada: Actualitat
 • Sortida a l'Escola de Circ Stromboli

  Sortida a l'Escola de Circ Stromboli

  Els alumnes de l'Escola d'estiu Imagination School han fet la seva primera sortida d'aquest estiu 2017.

  Dijous passat a l'Escola d'Estiu IMAGINATION SCHOOL vam portar un grup de gairebé 60 alumnes a l'Escola de Circ Stromboli, situada al polígon de Can Valero.

  En aquesta activitat els nostres nins i nines van poder sentir-se artistes de circ per un dia!

  Els nins van practicar amb el monocicle, la barra, llits elàstics, teles acrobàtiques i funambulisme. Van gaudir des dels més petits de 3 anys fins els grans de 12 anys... i, per descomptat, també els monitors i la nostra directora es van animar a provar-ho tot.

  El personal de l'Escola de Circ Stromboli ens va acollir de la millor manera possible, ensenyant-nos a fer acrobàcies i passant una bona estona tots junts.

   

  Ens ho vam passar genial i esperam repetir l'any qui ve!^^

 • Treball preventiu i socioeducatiu amb infants i joves

  Treball preventiu i socioeducatiu amb infants i joves

  L’ objecte principal del servei és la detecció precoç i prevenció de situacions de risc d’ exclusió o mancances bàsiques familiars, educatives, afectives.. que afecten a la població infantil i juvenil als residents de Llucmajor. Les intervencions directes a infants i joves, juntament amb les seves famílies, a fi d’ evitar l’ agreujament de la seva situació i la separació del seu entorn familiar i social. Aquest servei treballa conjuntament en el departament de Serveis Socials de l’ Ajuntament de Llucmajor promovent el benestar, pal•liar els dèficits socials i treballar per la solució de les problemàtiques i en la millora de la qualitat de vida d’ aquest col•lectiu dins la comunitat.

  Integrants


  Natalia Alfonsín

  Contracte per:


  Lloc de realització:Llucmajor
  Durada:Setembre de 2014 fins l’ actualitat

Contacte

captcha
Recargar

Direcció

Localització
Camí Salard, 47 
Seminari Nou
07008 - Palma de Mallorca
Contacte
Tel: (+34) 971 90 15 85
Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
www.social.fundaciofr.org

Xarxes Socials